Mit mond a Biblia...

• Önmagáról

A „Biblia” görög szó, amelynek jelentése: könyvek. Arra utal ez az elnevezés, hogy a Biblia tulajdonképpen egy iratgyűjtemény, 66 írásművet tartalmaz, amelyeket bibliai könyveknek nevezünk... Tovább »

• A világmindenség teremtő Istenéről

A teremtéstörténet méltó nyitánya a Bibliának. A Biblia első fejezete az „így volt” bizonyosságával szól Földünk teremtéséről. A leírás emberi tapasztalatunk számára megközelíthetetlen, de még gondolkodásunk, sejtésünk is nehezen kapaszkodik fel hozzá... Tovább »

• A rossz és a bűn eredetéről

Hogy mi minden a rossz, azt a bőrünkön tapasztaljuk. Minden, ami az életet és a boldogságot veszélyezteti, rombolja. De gyakorta emlegetünk egy erkölcsi fogalmat is a mindennapi életben: a bűnt. A Biblia megállapítása mindenekelőtt ez: a bűn a gyökere minden rossznak... Tovább »

• A jó és a gonosz közötti nagy küzdelemről az emberi történelemben

A világmindenséget teremtő és fenntartó Isten uralma a világmindenségben a szabadság uralma, amihez hasonlót mi a földön nem ismerünk. Ez azt jelenti, hogy kényszert, erőszakot sohasem alkalmaz egyetlen teremtményével szemben sem... Tovább »

• A bűn hatalmából kiszabadító Megváltóról, Jézus Krisztusról

A kereszténység alapítója és hitének középpontja: Jézus Krisztus, a Megváltó. De kicsoda Ő? Miből és hogyan váltja meg az embert? Alapvető kérdések ezek... Tovább »

• Isten és az ember kapcsolatáról;
a megtérésről és az imádságról

A bűneset óta Isten bizonyos értelemben visszavonult az ember és a világ életéből: „Hozzáférhetetlen világosságban lakozik, és az emberek közül senki nem látta, sem nem láthatja.” ... Nem részvétlenségből, a magunkra hagyás szándékával teszi ezt Isten, mert hiszen eközben fenntartja az élet lehetőségét a Földön a bűn pusztító, romboló erői ellenére... Tovább »

• Az emberiségnek adott erkölcsi alaptörvényről, a Tízparancsolatról

Az erkölcsi törvény, a Tízparancsolat említése sokszor ellenérzést és szorongást vált ki az emberekből, beleértve a keresztények nagy tömegeit is. Valamilyen gúzsba kötő, merev, az emberi lélek és élet bonyolultságaival szemben érzéketlen, régimódi, külső szabályokra gondolnak sokan. Tovább »

• A keresztény életmódról

Gyakran érte az a vád a kereszténységet, hogy hívei tekintetét csak az eljövendő üdvösség végcélja felé fordítja, a jelen élet iránt pedig közömbössé teszi őket... A hiteles kereszténységtől azonban teljesen idegen ez a fajta életfelfogás... Tovább »

• A halál mibenlétéről

A halál problémája a legősibb, legegyetemesebb és a legnagyobb emberi kérdés... Tovább »

• Jézus Krisztus második eljöveteléről

Jézus Krisztus újbóli eljövetelének reménysége és várása nemcsak hitbuzgó keresztényeknek az eszméje, hanem egyértelmű, sokszor megismételt, isteni ígéret a Bibliában. Tovább »
 

Tisztelt Érdeklődő!

Köszöntjük honlapunkon!

Társadalmi egyesületünk, a Bibliaiskolák Közössége közel két évtizede foglalkozik ismeretterjesztő jellegű bibliai előadások szervezésével, valamint könyvkiadással és terjesztéssel.

1989-ben néhány magánszemély úgy gondolta, hogy a Szentírás megismerésével olyan kincset talált, amelyet mind szélesebb körben szeretne megosztani másokkal is. Így jött létre egyesületünk, amely kezdetben Budapesten, majd később az ország különböző pontjain szervezett a Szentírással összefüggő művészeti, irodalmi, nevelési és életmód-tanácsadó sorozatokat. Szinte nincs az országnak olyan pontja, ahol az eltelt 19 év alatt ne szerveztünk volna már előadásokat.

Néhány éve terjesztjük ingyenes, a Biblia legfontosabb tanításait bemutató tízrészes kiadványsorozatunkat, amelyet honlapunkról ingyenesen letölthet. Ez a sorozat nagy népszerűségnek örvend. Ha már Önhöz is eljutott, és felkeltettük érdeklődését a Biblia tanításai iránt, szeretettel ajánljuk figyelmébe az alábbi www.bikkiado.hu linkeket, ahol megismerheti könyvkiadónk kínálatát, illetve válogathat internetes televíziónk műsoraiból www.eletadotv.hu.

Ha kapcsolatba szeretne lépni velünk, megteheti az ajánlott weboldalakon keresztül, vagy az alábbi elérhetőségeken: e-mail cím: info@bibliaiskolak.hu

Köszönjük érdeklődését!
A Bibliaiskolák Közössége